PROŠIRENA

STVARNOST

Šta je AR ?

Proširena stvarnost (AR) je integracija digitalnih informacija sa okruženjem korisnika u realnom vremenu. Za razliku od virtuelne realnosti (VR), koja stvara potpuno veštačko okruženje, korisnici AR-a doživljavaju okruženje iz stvarnog sveta sa integrisanim i predefinisanim digitalnim informacijama.

Naši projekti

3D AR meni

Gosti restorana mogu da vide svoj obrok u AR, koristeći smart telefon. 

Kako sve to funkcioniše?

1. Jednostavno je! Skenirajte        postojeći QR kod koristeći          smart telefon.

2. Sačekajte da se na Vašem stolu učita 3D model!